Striden om Vefsnan kan vara över

Tom Justlin, journalist i Västrerbottens-Kuriren, juni 2006. Vedlegget "Sommar 2006" i Helgeland Arbeiderblad.

horizontal rule

Miljökämparna tror att slaget är vunnet. 
Snart hoppas äivräddarna att kampen om Vefsna är över. Det som saknas är ett slutligt beslut i regeringen om att skydda älven från vattenkraftsutbyggnad. Det beslutet väntar man i höst.
- Jag har en äkta tro om att de inte vil bygga ut älven nu, säger Leif Etsvatn i Hattfjelltdal, en av miljökämparna.

VEFSNAN

VERN VEFSNA (Rädda Vefsna) och ett flertal miljøorganisationer i Norge har länge kämpat för att den sista stora laxälven i Norge ska få förbli outbyggd.
Även svenska naturskyddsorganisationer har stött kampen, som på svenska sidan heter Vapstälven och bland annat rinner förbi Skalmnodal i Vilhelminafjällen.
Det statliga vattenkraftsbolaget i Norge vil via tunnlar leda bort vattnet från Susnan och Vefsna i Hattfjelldal till sjön Rössvattnet för att öka kapaciteten i Nedre Røssåga kraftverk som ligger i avtappningen från sjön.
- Man har framstållt det som en miljövänlig utbyggnad, men jag tycker att det hade vant mera skonsamt at bygga ett vattenkraftverk i älven än de nuvarande planerna att tömma älven på vatten. Men vi är emot att man rör älven överhuvudtaget, säger Leif Elsvatn.

Ersättning tockar
Under flera år har ålvräddarna kastats mellan hopp och förtvivlan och få har vågat hoppas på ett positivt besked. Varje gång som Vern Vefsna framfört sina krav har regeringen inte lämnat några utfästelser.
Man har inte heller känt stöd från kommunerna långs Vefsna. Det är små kommuner och politikerna lockas av de ersättningar som en utbyggnad skulle medföra. Hattfjelldal, till exempel, har bara 1500 innvånare och ständiga bekymmer med att klara ekonomin för den kommunala administrationen.

Ny regering
När arbeiderpartiet, socialistiskt venstreparti och centerpartiet bildade den nya regeringen i Norge, ställde socialistiskt venstreparti som ett av kraven för ett samarbete, att låta Vefsna få vara outbyggd.
- Det blev för många ideella önskemål som skulle uppfyllas vid en utbyggnad, vilket gjorde att statsmakten gav vika. Det handlar inte bara om lax utan också om stora kultur- och naturvärden, säger Leif Elsvatn. Nu håller miljödepartementet, som också är emot en utbyggnad, att framställa ett förslag som regeringen förväntas besluta om i höst.
- Då hoppas vi kampen är över för gott, säger Leif Elsvatn.

Gyrosmitta
Striden sker på två olika fronter. Dels handlar det om att värna älven från utbyggnad av vattenkraft, men också om att sanera älven från den fruktade laxparasiten Gyrodactylus salaris.
Vefsna var den tredje största laxälven i Nordnorge innan den drabbades av gyrosmitta, som i stort sett tog död på all lax. Älven rinner ut i Mosjøen och skulle kunna ha en laxförande sträckning på 142 kilometer, men idag är laxtrappan stängd vid den natursköna Laksforsen 29 km upp i älven. Längre än så kommer inte laxen.

Parasit
Parasiten drabbade älven när man tilförde laxyngel til älven på 60-talet. Nu kämpar de som äger fiskerättigheterna för att få älven sanerad.
Hittils har de belopp som anslagits varit små.
-Det är ett typiskt exempel på när något går snett och det inte fins någon som vill ta ansvar för det, säger Björn Brodtkorp i Mosjøen.

Kunde ge 20 ton lax
Vefsna skulle kunne ha kapacitet för ett laxfiske som skulle kunna uppgå til 20 ton, men i dag utgör fängsten bara 1000 kg.
-Det är enorma värden vi fårlorar på att laxfisket är dött. Det är nästan bara olja och narkotika som man skulle tj
äna mera på, säger Björn Brodtkorp.